สร้างห้องพักรับรองเป็นแบบเรือนกระจก + พร้อม Built-in เฟอร์นิเจอร์ชุดโซฟาเข้ามุม

@ ซ.โชคชัย 4

TAI-Construc-Chokechai4(101) TAI-Construc-Chokechai4(102) TAI-Construc-Chokechai4(103) TAI-Construc-Chokechai4(104)
TAI-Construc-Chokechai4(101).jpg TAI-Construc-Chokechai4(102).jpg TAI-Construc-Chokechai4(103).jpg TAI-Construc-Chokechai4(104).jpg
TAI-Construc-Chokechai4(105) TAI-Construc-Chokechai4(106) TAI-Construc-Chokechai4(107) TAI-Construc-Chokechai4(108)
TAI-Construc-Chokechai4(105).jpg TAI-Construc-Chokechai4(106).jpg TAI-Construc-Chokechai4(107).jpg TAI-Construc-Chokechai4(108).jpg
TAI-Construc-Chokechai4(109) TAI-Construc-Chokechai4(110) TAI-Construc-Chokechai4(111) TAI-Construc-Chokechai4(112)
TAI-Construc-Chokechai4(109).jpg TAI-Construc-Chokechai4(110).jpg TAI-Construc-Chokechai4(111).jpg TAI-Construc-Chokechai4(112).jpg