*มองไม่เห็นเมนูเลือก Allow block content for IE

ตกแต่งภายนอก ตกแต่งภายใน กับ ทีเอไอ

 

- RECOMMENDED -

แนะนำผลงาน

 

 

 

สถานที่ : บ้านคุณก้อย-คุณนอย หมู่บ้าน เพอร์เฟคเพลส (รัตนาธิเบศร์-ราชพฤกษ์)

 

 

งานเฟส 1(สร้างห้องครัวใหม่)

 

ก่อนสร้าง

 

สร้างห้องครัวใหม่ สร้างห้องครัวใหม่

 

สร้างห้องครัวใหม่ สร้างห้องครัวใหม่

 

 

 

 

สร้างห้องครัวใหม่ สร้างห้องครัวใหม่

 

 

 

ระหว่างก่อสร้าง

 

 

สร้างห้องครัวใหม่ สร้างห้องครัวใหม่

 

สร้างห้องครัวใหม่ สร้างห้องครัวใหม่

 

 

 

 

สร้างห้องครัวใหม่ สร้างห้องครัวใหม่

 

 

สร้างห้องครัวใหม่ สร้างห้องครัวใหม่

 

สร้างห้องครัวใหม่ สร้างห้องครัวใหม่

 

 

 

 

สร้างห้องครัวใหม่ สร้างห้องครัวใหม่

 

 

สร้างห้องครัวใหม่ สร้างห้องครัวใหม่

 

สร้างห้องครัวใหม่ สร้างห้องครัวใหม่

 

 

 

 

สร้างห้องครัวใหม่ สร้างห้องครัวใหม่

 

 

สร้างห้องครัวใหม่ สร้างห้องครัวใหม่

 

สร้างห้องครัวใหม่ สร้างห้องครัวใหม่

 

 

 

 

สร้างห้องครัวใหม่ สร้างห้องครัวใหม่

 

 

สร้างห้องครัวใหม่ สร้างห้องครัวใหม่

 

สร้างห้องครัวใหม่ สร้างห้องครัวใหม่

 

 

 

 

สร้างห้องครัวใหม่ สร้างห้องครัวใหม่

 

 

หลังก่อสร้าง

 

 

สร้างห้องครัวใหม่ สร้างห้องครัวใหม่

 

สร้างห้องครัวใหม่ สร้างห้องครัวใหม่

 

 

 

 

สร้างห้องครัวใหม่ สร้างห้องครัวใหม่

 

 

สร้างห้องครัวใหม่ สร้างห้องครัวใหม่

 

สร้างห้องครัวใหม่ สร้างห้องครัวใหม่

 

 

 

 

สร้างห้องครัวใหม่ สร้างห้องครัวใหม่

 

 

 

*งานส่วนเพิ่มเติมพิเศษ ระแนงเหล็กแบบที่มีแขวนต้นไม้

 

 

 

 

ระแนงเหล็กแบบที่มีแขวนต้นไม้ ระแนงเหล็กแบบที่มีแขวนต้นไม้

 

ระแนงเหล็กแบบที่มีแขวนต้นไม้ ระแนงเหล็กแบบที่มีแขวนต้นไม้

 

 

 

 

ระแนงเหล็กแบบที่มีแขวนต้นไม้ ระแนงเหล็กแบบที่มีแขวนต้นไม้

 

 

ระแนงเหล็กแบบที่มีแขวนต้นไม้ ระแนงเหล็กแบบที่มีแขวนต้นไม้

 

 

 

 

งานเฟส 2(สร้างห้องพักผ่อนหน้าบ้าน)

 

 

ก่อนสร้าง

 

 

สร้างห้องพักผ่อนหน้าบ้านสร้างห้องพักผ่อนหน้าบ้าน

 

 

 

ระหว่างก่อสร้าง

 

 

สร้างห้องพักผ่อนหน้าบ้าน สร้างห้องพักผ่อนหน้าบ้าน

 

สร้างห้องพักผ่อนหน้าบ้าน สร้างห้องพักผ่อนหน้าบ้าน

 

 

 

 

สร้างห้องพักผ่อนหน้าบ้าน สร้างห้องพักผ่อนหน้าบ้าน

 

 

สร้างห้องพักผ่อนหน้าบ้าน สร้างห้องพักผ่อนหน้าบ้าน

 

 

 

 

สร้างห้องพักผ่อนหน้าบ้าน สร้างห้องพักผ่อนหน้าบ้าน

 

สร้างห้องพักผ่อนหน้าบ้าน สร้างห้องพักผ่อนหน้าบ้าน

 

 

 

 

สร้างห้องพักผ่อนหน้าบ้าน สร้างห้องพักผ่อนหน้าบ้าน

 

 

สร้างห้องพักผ่อนหน้าบ้าน สร้างห้องพักผ่อนหน้าบ้าน

 

 

 

 

สร้างห้องพักผ่อนหน้าบ้าน สร้างห้องพักผ่อนหน้าบ้าน

 

สร้างห้องพักผ่อนหน้าบ้าน สร้างห้องพักผ่อนหน้าบ้าน

 

 

 

 

สร้างห้องพักผ่อนหน้าบ้าน สร้างห้องพักผ่อนหน้าบ้าน

 

 

 

 

หลังก่อสร้าง

 

 

สร้างห้องพักผ่อนหน้าบ้าน สร้างห้องพักผ่อนหน้าบ้าน

 

 

 

สร้างห้องพักผ่อนหน้าบ้าน สร้างห้องพักผ่อนหน้าบ้าน

 

สร้างห้องพักผ่อนหน้าบ้าน สร้างห้องพักผ่อนหน้าบ้าน

 

 

 

งานเฟส 3(สร้างโรงจอดรถ)

 

 

ก่อนสร้าง

 

 

สร้างโรงจอดรถ สร้างโรงจอดรถ

 

 

ระหว่างก่อสร้าง

 

 

สร้างโรงจอดรถ สร้างโรงจอดรถ

 

ระหว่างก่อสร้างโรงจอดรถ ระหว่างก่อสร้างโรงจอดรถ

 

ระหว่างก่อสร้างโรงจอดรถ ระหว่างก่อสร้างโรงจอดรถ

 

 

ระหว่างก่อสร้างโรงจอดรถ ระหว่างก่อสร้างโรงจอดรถ

 

ระหว่างก่อสร้างโรงจอดรถ ระหว่างก่อสร้างโรงจอดรถ

 

 

ระหว่างก่อสร้างโรงจอดรถ ระหว่างก่อสร้างโรงจอดรถ

 

ระหว่างก่อสร้างโรงจอดรถ ระหว่างก่อสร้างโรงจอดรถ

 

 

ระหว่างก่อสร้างโรงจอดรถ ระหว่างก่อสร้างโรงจอดรถ

 

ระหว่างก่อสร้างโรงจอดรถ ระหว่างก่อสร้างโรงจอดรถ

 

 

ระหว่างก่อสร้างโรงจอดรถ ระหว่างก่อสร้างโรงจอดรถ

 

ระหว่างก่อสร้างโรงจอดรถ ระหว่างก่อสร้างโรงจอดรถ

 

 

ระหว่างก่อสร้างโรงจอดรถ ระหว่างก่อสร้างโรงจอดรถ

 

ระหว่างก่อสร้างโรงจอดรถ ระหว่างก่อสร้างโรงจอดรถ

 

 

ระหว่างก่อสร้างโรงจอดรถ ระหว่างก่อสร้างโรงจอดรถ

 

 

หลังก่อสร้าง

 

 

 

หลังก่อก่อสร้างโรงจอดรถ หลังก่อก่อสร้างโรงจอดรถ

 

 

หลังก่อก่อสร้างโรงจอดรถ หลังก่อก่อสร้างโรงจอดรถ

 

หลังก่อก่อสร้างโรงจอดรถ หลังก่อก่อสร้างโรงจอดรถ

 

 

หลังก่อก่อสร้างโรงจอดรถ หลังก่อก่อสร้างโรงจอดรถ

 

ตกแต่งลานจอดรถด้วยกรวด,ทรายล้าง

 

 

ระหว่างก่อสร้างโรงจอดรถ หลังก่อก่อสร้างโรงจอดรถ

 

หลังก่อก่อสร้างโรงจอดรถ หลังก่อก่อสร้างโรงจอดรถ

 

 

บริเวณโดยรอบของเจ้าของบ้านที่ตกแต่งเอง

 

 

บริเวณรอบบ้านสวย บริเวณรอบบ้านสวย

 

บริเวณรอบบ้านสวย บริเวณรอบบ้านสวย

 

บริเวณรอบบ้านสวย บริเวณรอบบ้านสวย

 

บริเวณรอบบ้านสวย บริเวณรอบบ้านสวย

 

บริเวณรอบบ้านสวย บริเวณรอบบ้านสวย

 

 

 

 

สอบถาม ติดต่อ ทีเอไอ

 

 

 

สร้างห้องครัวใหม่ ห้องพักผ่อนด้านหน้าบ้านและโรงจอดรถ